top of page

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Date de identificare

 

EFECT CENTER S.R.L, persoana juridică română, cu sediul în Arad, Str. Mihai Eminescu nr. 35, înregistrată la Registrul Comerțului Arad cu nr. J2/1676/2019, cod unic de înregistrare fiscală 41728533.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, datele cu caracter personal sunt orice informații prin care o persoană fizică poate fi identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prin prezența informare, EFFECTCENTER.RO notifică clienții și utilizatorii site-ului www.effectcenter.ro despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal, în special cu privire la condițiile prelucrării și la drepturile pe care persoanele vizate le au în legătură cu această prelucrare.

Cum prelucrăm datele cu caracter personal

EFFECTCENTER.ro colectează date cu caracter personal în mod direct, prin folosirea de către clienți a formularului de contact disponibil pe site-ul www.effectcenter.ro și indirect prin vizitarea site-ului, prin intermediul fișierelor de tip cookie.

Prin completarea formularului de contact, clienții vor furniza în câmpurile indicate, date cum ar fi: numele, adresa de e-mail și numărul de telefon. Aceste date vor fi folosite exclusiv pentru comunicarea cu clientul, în baza interesului legitim al EFFECTCENTER.ro de a  răspunde clientului la solicitarea clientului, completată în câmpul „mesaj” sau de a păstră o evidentă a acestor solicitări, reclamații, etc.

Datele colectate prin intermediul formularului de contact nu vor fi folosite pentru a transmite comunicări de marketing, decât dacă clientul își va exprimă consimțământul expres în acest sens. În cazul acordării consimțământului, clientul va avea posibilitatea de a-l retrage oricând, fie în cadrul comunicărilor transmise, fie printr-un mesaj transmis EFFECTCENTER.ro la adresa de email menționată mai jos. Datele prelucrate pe aceasta cale vor fi păstrate pentru o durata rezonabilă, care nu poate depăși termenul general de prescripție de 3 ani, cu excepția datelor pe care suntem obligați să le prelucrăm pentru perioada mai lungi de timp. Dacă veți dori să încetăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne puteți trimite un mesaj la adresa de email […] cu solicitarea expresă de a încetă orice prelucrare a datelor dumneavoastră.

Site-ul www.effectcenter.ro folosește cookie-uri, iar mai multe detalii despre utilizarea acestora puteți găsi în cadrul politicii privind cookie-urile de mai jos.

Clienții au de asemenea posibilitatea de a formula testimoniale cu privire la produsele și serviciile noastre, care vor fi publicate pe website împreună cu numele și prenumele clienților sau reprezentanților acestora, doar dacă vom obține consimțământul lor expres pentru acest lucru.

Securitate

EFFECTCENTER.ro va proteja datele cu caracter personal prelucrate și va lua toate măsurile de protecție rezonabile pentru a respectă confidențialitatea acestora și pentru a împiedică distrugerea, pierderea, divulgarea lor sau accesul neautorizat la acestea. Vom lua măsuri de restricționare a accesului fizic la date, utilizarea de parole și instruirea personalului. Cu toate acestea, având în vedere că unele date pot fi transferate pe internet, acest mod de transmitere nu este complet sigur și nici nu poate fi securizat de către noi. Astfel, nu vom putea garantă securitatea informațiilor transmise pe internet, ci doar confidențialitatea lor odată ce le-am recepționat.

Transmiterea datelor către terți

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise, în funcție de necesitate, furnizorilor noștri de produse și servicii cum ar fi agenții media, marketing și publicitate, IT, precum și altor autorități și instituții sau profesioniști, în cazul în care reglementările aplicabile ne obligă să facem aceste dezvăluiri. Vom putea de asemenea transmite datele cu caracter personal cu acordul dumneavoastră expres sau către persoane care acționează legal în numele dumneavoastră și demonstrează aceasta calitate.

Drepturile persoanei vizate

Orice persoana vizată căreia îi prelucrăm datele cu caracter personal are următoarele drepturi:

Dreptul de informare – clientul poate solicită informații despre prelucrarea datelor sale personale;

Dreptul la rectificare – clientul poate solicită rectificarea datelor eronate sau completarea datelor inexacte;

Dreptul la ștergere – clientul poate solicită ștergerea datelor sale în următoarele situații: a) datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; b) se retrage consimțământul de prelucrare și nu există alt temei juridic pentru prelucrare; c) prelucrarea a fost ilegală; d) operatorul are obligația legală de a șterge datele;

Dreptul la restricționarea prelucrării – clientul are dreptul de a solicită restructionarea prelucrării în cazuri specifice prevăzute de lege ;

Dreptul la portabilitate – clientul are dreptul de a primi datele într-un format structurat care poate fi citit și de a le transmite unui alt operator;

Dreptul la opoziție – clientul se poate opune prelucrării datelor sale, în orice moment, din motive legate de situația să particulară;

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri;

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; pentru mai multe informații accesați  https://dataprotection.ro/?page=procedura_de_solutionare_a_plangerilor

Dreptul de retragere a consimțământului – în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării anterioare.

Acces la datele cu caracter personal

Pentru orice solicitări sau întrebări referitoare la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, ne puteți contacta la adresa de e-mail INFO@EFFECTCENTER.RO. La solicitarea persoanelor vizate EFFECTCENTER.ro va furniza datele prelucrate în format electronic atunci când este tehnic posibil și în mod gratuit, cu excepția cazurilor în care cererile sunt excesive, când putem percepe o taxa, în funcție de costurile administrative. Vom încercă să răspundem solicitărilor dumneavoastră în termen de 30 de zile, cu posibilitatea de a prelungi acest termen în cazul în care prelucrarea solicitării o impune, cu o notificare prealabilă care va menționă și motivele prelungirii. În cazul în care nu va putem răspunde solicitării, fie datorită prevederilor legale, fie din motive tehnice, va vom informă asupra acestui lucru.

bottom of page